Monthly Archives: דצמבר 2017

//דצמבר

ניסים ועסקים 2 ( הראשון היה שנה שעברה )

לפעמים אני נשאל על ידי לקוחות, אבי תגיד לי איך התחושה לפתוח מיזם חדש ? אני תמיד מתאר זאת שזה כמו קפיצה ממטוס ותוך כדי נפילה אני מנסה להרכיב עליי את המצנח אם הצלחתי זה נס אם לא אז....... האמת היא שכאן אין ניסים, כד השמן לא בהכרח יספיק ל שמונת קני החנוכייה, פה תהיו [...]

By | דצמבר 20th, 2017|בלוג לעסקים|

קווים מנחים לסיום שנת כספים 2017

קווים מנחים לסיום שנת כספים 2017 ספירת מלאי ספירת מלאי יש לבצע ב-31/12/17 חייבת לכלול יחידות מידה –משקל –או אחר  כפול –מחיר עלות והמכפלות בניהם (ללא מע"מ) כולל מוצרים מוגמרים ,חומרי  גלם ,ועזר. הערך הכספי של המלאי יחושב לפי עלות או ערך שוק לפי הנמוך בניהם. רשימת מצאי רשימת מצאי תכלול  מוצרים, חומרי גלם [...]

By | דצמבר 13th, 2017|בלוג לעסקים|

פיתוח אירגוני

פיתוח אירגוני – הגדרה – שימושים – טכניקות המטרה העיקרית בפיתוח אירגוני היא לקדם את העובדים ובכך לשפר ולייעל  את ביצועי העסק בתחומי הייצור והעשייה, מנהיגות, שליטה ובקרה על תהליכים ואסטרטגיה, ההגדרה של התפתחות אירגונית – זה תהליך שנועד להכין את העסק לאמץ שינוי ועמדות וערכים כדי לאפשר עמידה מהירה ברוח הזמן להתפתחות טכנולוגית [...]

By | דצמבר 5th, 2017|בלוג לעסקים|