Monthly Archives: אוקטובר 2017

//אוקטובר

קרא – בטרם תעסיק חבר בעסק שלך

קרא - בטרם תעסיק חבר בעסק שלך אתם בטח מכירים את זה שאתם יושבים עם החברים באחד המפגשים שלכם ואתה מתחיל לספר על המיזם או הרעיון העסקי החדש שלך ואז אחד החברים שואל אותך – תגיד אולי אתה צריך עובד ? כי לפני יומיים עזבתי את עבודתי הקודמת לכאורה אולי תחשוב שזה רעיון טוב או [...]

By | אוקטובר 24th, 2017|בלוג לעסקים|

מזומנים הם המלך

"מזומנים הם המלך" תזרים מזומנים מהו ? ולמה הוא כה חשוב ? בעיות פתרונות ודוגמאות הגיעה השעה שאכן נבין ונדע באופן יותר מקיף על תרומתו וחשיבותו של תזרים מזומנים לעסקים, לפרויקטים ולמיזמים עסקיים שונים, כיצד מיישמים , תועלות  ושימושים כולל דוגמה . באופן הפשטני ביותר הייתי מגדיר זאת כתרשים של כמות הכסף הזורמת לעסק ( הכנסות , [...]

By | אוקטובר 20th, 2017|בלוג לעסקים|