Monthly Archives: אפריל 2017

//אפריל

מומלץ ! מי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה – 2016

מומלץ ! מי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה – 2016 הופתעתי לאחרונה, עד כמה האנשים לא יודעים שחלה עליהם החובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה, הסיבה לכך היא מתמימות, חוסר ידיעה, אי הכרת החוק, כמובן שקיימים גם אלו שלא רוצים לדעת וגם אם כן שמים ראשם בחול, אבל לא לזמן רב. קיימת מגמה זוחלת [...]

By | אפריל 19th, 2017|בלוג לעסקים|

עסק קטן – החגים זו הזדמנות

עסק קטן – החגים זו הזדמנות ישנם עסקים קטנים רבים שמתגמלים היטב את בעליהם ומסתבר שבתקופת החגים פסח או ראש שנה ואלו שמגיעים בעקבותיו נמנעים לקחת הפוגה ראויה לשמה מהעסקים או חופשה. רק 28% אכן נוטלים לעצמם פסק זמן בתקופת החגים. 72% לא לוקחים חופשה או הפוגה , מפני שהם חוששים מהמתחרים שמה הלקוחות [...]

By | אפריל 12th, 2017|בלוג לעסקים|

חג הפסח – חג החרות העסקית האומנם ?

חג הפסח – חג החרות העסקית האומנם ? חרות עסקית מה היא . האם זו היכולת שלנו לבחור את שעות העבודה שלנו ? האם זו היכולת להחליט שהיום אנו בחופש או מתעסקים בתחביב שלנו או היום זה חברים. האם זו היכולת שלנו לבחור כמה אנחנו רוצים להרוויח ? האם חרות עסקית זה לבחור את [...]

By | אפריל 5th, 2017|בלוג לעסקים|

חוק מוסר תשלומים עבר בכנסת בקריאה שניה ושלישית

חוק מוסר תשלומים עבר בכנסת בקריאה שניה ושלישית מה זה אומר לנו , איך מיישמים , אכיפה מי , איך אנו בעלי עסקים הקטנים והבינוניים ,האם ניישם זאת בניינו או שזו נחלתם של הממסדיים. הרקע לחקיקה זו , שהיא לבאה להסדיר את התופעה הקשה שבדחיית התשלומים של הגופים העסקיים השונים אל מול הגופים הממסדיים והממשלתיים [...]

By | אפריל 3rd, 2017|בלוג לעסקים|