תכנית עבודה לשנה החדשה, כחלק מתהליך עבודה שוטף עם מנהל החשבונות והכספים

בעידן החדש הכנת תכנית עבודה לשנה החדשה נפרס לאורך כל השנה, ומחולקת לנושאים שונים במעורבות מוחלטת של מנהל הכספים.
התהליך הינו רציף, ולאורך כל הדרך התכנית נמדדת אל מול המציאות.

היות וכיום התהליכים התפעוליים, ארגוניים והשיווקיים נמצאים בדינמיקה של עשיה מתמדת, קיים הצורך לבדיקה, מדידה והחלטה לגבי השינויים הנדרשים באזורי העסק השונים הנובעים מאילוצי שוק בו אנו נסחרים.
מתן פתרון לאילוצים אלו, מחייב מענה מידי ומתמשך ע”י מנהל הכספים ושל מנהל החשבונות בעסק כגון:
– תחזית הכנסות.
– תחזית הוצאות.
– עלויות שכר – כוח אדם.
– בקשות לביצוע רכש.
– נתוני ותחזיות רווח.
– ניתוחי רגישות – תזרים מזומנים.
כל אלו ניתן ואף רצוי להציגם לא רק למקבלי ההחלטות, אלה אף לדרג הנמוך לרמת עובדי פס הייצור, מתוך רצון לייצר מוטיבציה ולרתום את העובדים לחברה.