שאלות ותשובות

כמובן שכן,

רק אל תשכחו לעשות תאום מס במשרדי מס הכנסה או באמצעות האינטרנט. בנוסף לכך, נדרש להצהיר על כל מקור הכנסה בדו”ח השנתי.

ניתן לעבור למנהל חשבונות, יועץ מס או רו”ח בכל נקודת זמן במהלך השנה.

תקשורת המחשבים והטכנולוגיה העכשווית, מאפשרת להעביר בקבצי מחשב חומר בכל הנושאים הנדרשים, כמובן שנוח יותר לכל העוסקים לעשות זאת בסיום שנה קלאנדרית.

יש חובה לפתוח תיקים לפי הסדר הבא:

מע”מ

מס הכנסה

ביטוח לאומי.

פתיחת התיק בביטוח לאומי תעשה לאחר פתיחת התיק במע”מ ובמס הכנסה (רצוי).

יש למלא טופס דיווח רב שנתי שבו מצויים כל הפרטים שיש למלא כגון- היקף שעות עבודה, רווחים וכ’ו.

ההחלטה לגבי הפתיחה תתבצע ע”י ביטוח לאומי לאחר משלוח הדיווח אליהם.

הוצאה מוכרת היא כל הוצאה המסייעת באופן ישיר או עקיף בחלקו ליצירת ההכנסה.

כמובן שחלק מההוצאות מוכרות עפ”י הכללים שאת התרתם קבעו מע”מ ומס הכנסה.

כגון- הוצאות בגין רכב, תקשורת, כיבודים, בגדי עבודה וכ’ו.

הדיווח החד חודשי או הדו שנתי למע”מ יוחלט ע”י מע”מ בהתאם למחזור העסקאות המשוער עם פתיחת התיק.

מחזור מעל 1,510,000 ₪ בשנה יזכה בדיווח חד חודשי.

המחירים ייקבעו אחרי פגישה משותפת והתרשמות העסק וגודלו.
נקודות הזיכוי הינן הנחות במס שניתנו לתושבי ישראל הנוגעות במצבם המשפחתי, הפרשות בגין פנסיה, ביטוח חיים, תרומות, מחקר ופיתוח, רכישת השכלה אקדמית, חיילים משוחררים וכ’ו (בהתאם לעניין ולמקום).