קווים מנחים לסיום שנת כספים 2017

ספירת מלאי

ספירת מלאי יש לבצע ב-31/12/17 חייבת לכלול

יחידות מידה –משקל –או אחר  כפול –מחיר עלות והמכפלות בניהם (ללא מע”מ)

כולל מוצרים מוגמרים ,חומרי  גלם ,ועזר.

הערך הכספי של המלאי יחושב לפי עלות או ערך שוק לפי הנמוך בניהם.

רשימת מצאי

רשימת מצאי תכלול  מוצרים, חומרי גלם וכו’ אשר נמצאים בעסק אולם אינם שייכים לעסק.

הסיבה: א. נמכר ללקוח וטרם משך את הסחורה עד 31/12/17

ב. מלאי של ספקים אחרים שנמצאים אצלנו כדוגמאות או בהשאלה.

אחזקת רכב

א. אחזקת רכב תותר כהוצאה בגובה 45% מכלל הוצאות הרכב.

ב. סה”כ הוצאות הרכב בניכוי שווי לפי הגבוהה מבניהם (בין א ל-ב).

ג. רכבים משנת יצור 2010 תירשם הוצ’ אחזקה 2.48% מעלות הרכב.

המלצות

ביטוח לאומי- כדאי לשלם את מקדמת ביטוח לאומי המיועדת לתשלום 15/1/18.

עבור 12/17 עד סוף שנת הכספים2017  לצורך ניכוי מס.

תשלומים שונים – מומלץ להקדים תשלומים חשמל, עירייה, טלפון וכו’ לתוך שנת המס 2017.

כמו כן כל תשלומי פרסום, אחזקה, משרדיות וכו’ יש לבצעם עד תום השנה.

שכרתם את בית העסק שלכם ? יש להצטייד בפטור מבעל הנכס אחרת לא תותר ההוצאה. 

הפקדות לקרן השתלמות

עצמאי – הפרשה לקרן השתלמות המותרת היא 7% עד לתקרת  הכנסה

260,000 ₪ = 18240  ₪

והניכוי המרבי למס הוא 11,700 ₪.

בעלי שליטה- 4.5% מעביד  –  1.5%  בעל שליטה

דהיינו 6% מתוך הכנסה 188,544 ₪

מקסימום מעביד – 14,100 ₪

בעל שליטה –  4,713  ₪

שכירים – 10% מתוך תיקרה של 188,544 ₪

ביטוח אובדן כושר עבודה

תשלומי ביטוח אובדן כושר עבודה:

עצמאי: עד 3.5% מההכנסה החייבת עד לתקרה של 24,182 ₪ לחודש

דהיינו עד 846 ₪.לחודש

                         10,156 ₪ לשנה

קופת גמל

הפקדה מקסימלית לעמית מוטב- 16% מהרווח דהיינו 31,820 ₪ לפי החישוב

הבא 206,400 X  11%=  21,500 ₪

206,400  X  5% =  10,320 ₪

בנושא זה יש לפנות לסוכן המבטח או לחברה להסבר על מסלולים וחלופות .

הכנסה משכר דירה למגורים

תקרת הפטור הינה עד (5,010 ₪) עם חלופות שונות יש להתייעץ עם המשרד

באשר למספר דירות או שכ”ד עסקי.

קיים מסלול מס 10% לדירת מגורים מהשקל הראשון ,יש לקחת בחשבון שבמכירת הדירה שתחויב במס שבח , יקוזז הפחת לצורך חישוב מס רווח הון

הטבות מזכות במס (הקלות במיסוי)

זיכוי לימודים-מי שסיים תואר משנת 2007 ואליך יקבל נקודת זיכוי בהתאמה

לתואר ראשון ושני או לרכישת מקצוע כ-1700 שעות לפחות.

תרומות למוסדות מוכרים

תרומות יעניקו זיכוי בשיעור 35% למוסדות מוכרים (לסעיף 46)

החל מ- 180 ₪ זיכוי 35% מסך התרומות או 30% מההכנסה החייבת לפי הנמוך

בניהם

נקודות זיכוי לחיילים משוחררים

יינתנו ע”פ קריטריונים שנקבעו .

זיכוי בעד נטולי יכולת

יינתן זיכוי במס למי שילדיו או בן בת זוג נטולי יכולת ע”פ ההגדרות בתקנות ובסעיף

בפקודת המס.

הוראות ניהול ספרים

הוראות ניהול ספרים הינם חלק חשוב ומשמעותי בביקורות שעורך מס הכנסה בספרי

העסק !!

הערה :לכול עצמאי או חברה יש להתעדכן בהוראות ניהול ספרים במשרד

(השלכות מיסוי קשות לאלו שאינם מנהלים ספרים ע”פ התקנות).

אחריות כול עסק לבדוק כול שנה יחד עם המשרד את איכות ניהול הספרים

(כגון ספר הזמנות ,ספר פדיון יומי , קבלות מועד רישום תקבול וכו’)

שכירים

כול שכיר שהכנסתו מעל 640,000 ₪ חייב בהגשת דו”ח לדוגמא

(שכר 300,000 ₪ מחזור מכירות מצטבר שנתי מניירות  ערך  340,000ש”ח

חייב בהגשת דו”ח שנתי ) .

לרבות

הכנסות וניהול חשבונות בנק בחו”ל

חג חנוכה שמח לכול בית ישראל מצוות וידאל ואנסמבל בע”מ