פנסיה לעצמאים

happy smiling old coupleפנסיה לעצמאים – חובה גבירותי ורבותי

להלן סקירה ממצא ופשוטה להבנה .

החל משנת 2017 חלה על העצמאים החובה לחסוך למטרת פנסיה .

צורך זה נבע מהבנה שבאוכלוסיית העצמאים קיים פער גדול מידי בהפרשה לפנסיה לעומת השכירים שלהם מופרשת פנסיה על פי חוק מ-2008 .

עצמאים רבים מידי לא חוסכים לפנסיה או שמכירים בצורך בגיל מאוחר מידי .

בהגיענו לגיל הפרישה אנו זכאים לקצבת הזקנה מהביטוח הלאומי שנעה בין 1500 ₪ ל 2200 ₪

סכום קצבה זה אינו מכבד את אזרחנו ואת תלותנו הכלכלית בגיל השלישי .

עצמאים בגילאים 21 ועד 60

עצמאים שטרם הגיעו לגיל 55 עם כניסת החוק בתחילת 2017  (אם מלאו לכם  55 בתחילת 2017 אתם פטורים מחובת ההפרשה) .

טבלה א תמחיש את מרכיבי החישוב .

 

טבלה א

 

טבלה ב זו דוגמת החישוב .

טבלה ב

 

הערה חשובה : על החלק העולה על מהכנסה 9673 ₪ בחודש (שזה השכר הממוצע במשק ראו בטבלה א) לא תחול חובה להפריש לפנסיה.

תקרת ההפרשה לפנסיה חובה בלבד הינה 822 ₪ לחודש (כך שמי שהכנסתו גדולה מ – 9673 ₪ לחודש יכול אך לא חייב להפריש על החלק העודף פנסיה)

אם אתם שכירים ועצמאים יחד עדין התקרה שצוינה  9673 ₪  היא נכונה לשני מקורות ההכנסה יחד ולא לכול אחד מהם לחוד .

להבהרה : במידה והפרשות הפנסיה הנובעות ממקור הכנסתכם כשכירים ממלאות את התנאים שציינו , אינכם חייבים להפרש לפנסיה על הכנסתכם כעצמאים .

יתרונות החוק

הופחתו תשלומי הביטוח הלאומי לפי הטבלה ג ומרמת הכנסה מסוימת אף עלו .

 

טבלה ג

 

הטבת מס מוגדלת בהפרשות לפנסיה מ 16%   ל – 16.5%.

הטבת מס מוגדלת  ל – 4.5% לעניין הפרשות לקרן ההשתלמות .

אפשרות למשוך שליש מכספי החיסכון שלנו למטרת דמי האבטלה שלנו במידה והעסק שלנו נסגר.

חסרונות החוק

מי שלא יפריש את כספי הפנסיה יוטל עליו קנס 500 ₪ .

הכנסתנו הפנויה תקטן .

דמי האבטלה לעצמאים יגזרו מתוך החיסכון שלנו.

כללי

במהלך שנת המס 2017 תורשו להפקיד בכול חודש או רבעון ואף בסוף השנה את סכום החיסכון ,יתכן ובהמשך יינתנו הוראות על מועדי הפקדות באופן אחר  .

מי שלא יודע את סכום הכנסתו לעניין חישוב הפנסיה , יוכל להעזר בנו .

ע”פ ראות ענינו בלבד עדיף החסכון בקרן הפנסיה מאשר בקופות הגמל או בביטוחי החיים, יהיו שיחלקו על דעה זו וזה בסדר!

(אין לראות בדעתנו זו המלצה או יעוץ מכול סוג שהוא)

רצוי ואף מומלץ לכול אחד להתייעץ עם סוכן הביטוח או עם יועץ פנסיוני בלתי תלוי באשר לפנסיה הרצויה לו .

נשאלתי עי לקוחות המשרד מה אם יצא שטעינו בחישוב הפנסיה או לא הפרשנו על פי הכנסתנו בדוח השנתי ?

תשובה : אל דאגה יודיעו לכם על כך ותאלצו לשלם תוך פרק זמן מסוים ,לא נעניתם לדרישה יוטל קנס.

תתקשרו ותקבלו תשובות לשאלות במידה ותתעוררנה כאלה.

תבקשו את אבי טלפון  0522524584

לקבלת יעוץ השאירו פרטים או חייגו – 03-9527350

לקוחות ממליצים