“מזומנים הם המלך”

תזרים מזומנים מהו ? ולמה הוא כה חשוב ? בעיות פתרונות ודוגמאות

הגיעה השעה שאכן נבין ונדע באופן יותר מקיף על תרומתו וחשיבותו של תזרים מזומנים לעסקים, לפרויקטים ולמיזמים עסקיים שונים, כיצד מיישמים , תועלות  ושימושים כולל דוגמה .

באופן הפשטני ביותר הייתי מגדיר זאת כתרשים של כמות הכסף הזורמת לעסק ( הכנסות , השקעות, הלוואות ) בעגה המקצועית נקרא “מקורות ” , לעומת כמות הכספים היוצאת מהעסק (הוצאות תפעול ,שכר , החזר הלוואות ) בעגה המקצועית נקרא “שימושים “ , כמובן שהשאיפה היא שכמות הכסף הנכנס תהיה גדולה מזו שיוצאת .

קראו את הכתבה המלאה >